Kasama ka ba sa samahan ng malamig ang pasko?

Hindi kailangang maging malamig ang pasko dahil ang pagmamahal ni Jesus ay makapapawi ng lahat ng kalamigan ng pasko sa bawat puso ng mga tao sa mundo.

Read More